Mål og tjenester

Mål

Vår målsetjing er å vere blant dei beste og mest pålitelege entreprenørane. 
 • Oppmøte til avtalt tid
 • Arbeid utført til avtalt tid
 • Pris som avtalt.
 • Vi skal til ei kvar tid ha godt kvalifiserte arbeidarar som trivst i eit hektisk miljø, og som set si ære i å gjere ein god jobb.
 • God maskinpark.

Våre tenester

Dei prosjekt vi har utført er vår beste marknadsføring og gjev ei god oversikt over våre tenester.  (Sjå liste over referanseprosjekt)   Kort kan vi nemne:
 • Veganlegg
 • Grunnarbeid for industrianlegg.
 • Parkanlegg.    (Også leverandør av leikeapparat)
 • Anleggsgartner arbeid.
 • Idrettsanlegg.
 • Bustadfelt.
 • Sortering av jord.    Leverandør av sålda jord.
 • Masseflytting.
 • Vi har utført større jobbar med fjellsprenging.
 • Grøfte graving og røyrlegging i grunnen.
 • Massetransport.  Bilar med leigevogn løyve.
 • Maskinflytt
 • Kostemaskin.
 • Oppmåling og kartlegging
 • Enklare prosjektering
 • Kostnadsoverslag
 • Søknad om byggeløyve for anlegg.