Logo-anlegg.jpg (6006 bytes)

 

ADRESSER:

 • Kontoradresse:  Tessbygget, Lærstadveien 504, 6018 Ålesund

 • Postadresse:        Boks 8133,   6022 ÅLESUND.

 • Lager/verksted:  Kongshaugstranda 105, Kvassnes, Sula.

 • Telefon:   70 15 21 60
 • Fax:          70 15 21 61
 • E-post:    post (a) rano.no 

ORGANISASJON:

 • Styre form.:                Helge Rogne

 • Dagleg leiar:              Noralf Ommedal               Tlf. 952 96100
 • Arbeidsleiar               Tore Ommedal                 Tlf.  952 96110
 • Arbeidsleiar               Øyvind Hegge                  Tlf. 952 96102 
 • HMS / Oppmåling     Bente Ommedal               Tlf. 952 96112
 • Kontor/ økonomi       Randi Ommedal
 • Kontor                        Justina Jaskute
 • Totalt 11  tilsette   
 • 4  tilsette med fagbrev - maskiner
 • 1 tilsett med fagbrev - anleggsgartner
 • 5 tilsette med ADK sertifikat.
 • 1 lærlinger.

           Vi tek også inn ein del  maskiner på langtidsleige.

OPPLYSNINGAR:

 • Rano Anlegg A/S  vart etablert i 1993

 • Organisasjons nr NO967909513MVA

 • A/S Kapital  kr. 2.800.000,-

 • Revisor:   BDO

 • Godkjent lærebedrift for "Anleggsmaskinførar faget" 15.02.96

 • Godkjent lærebedrift for Anleggsgartnerfaget.

 • Medlem opplæringskontoret for anlegg og bergverk   OKAB.

 • Kvalitetssikringssystem innført 1996.       Web løsning frå 2010.

 • Internkontroll system innført 25.10.94

 • Bedriftslege: MEDI 3

 • Pensjonsavtale: Storebarand.

 • Sykeforsikring

 • Treningsavtale med  "Stamina"  og Symjehallen Moa

 • Fysioterapi avtale

 • Medlem av Maskinentreprenørenes Forbund    MEF

 • Medlem i SMB.

 • Sentral godkjenning for ansvarsrett nr. 1998001357

 • Medeigar i ESAM Møre AS

 • Datterselskap:  Rano Steinmiljø AS

 

20 ÅR I ANLEGGSBRANSJEN I ÅLESUND.

1. april 2013 var det 20 år sidan Noralf Ommedal starta bedrifta i Ålesund. I fyrste tida som underavdeling av Rano Agentur AS. Ein del av oppgåve var då salg og montering av leikeapparat. Rano Anlegg AS vart registrert som eige firma i oktober1993.

Sidan det har Rano Anlegg AS utført grunnarbeid for mange   byggeprosjekt.  Vi  nemner:

E39 Blindheim - Spjelkavik. RV661 Digernes - Stette. E39 Digerneskrysset. E39 Tøssasvingen. Remvika Boligfelt. Kongresshall for Union Hotell Geiranger. Fjordsenteret i Geiranger. Giske Omsorgsenter. Avinor -Vigra flyplass.

Prosjektlista vår viser mange andre anlegg også.

Vi  takker alle som har vore ansatt hjå oss i denne perioden. Vi takker også våre mange gode kunder og leverandører. Vi håper på godt samarbeid i tida framover.

 

www.MEF.no

Sjå godkjenning