Nyheter fra Rano

 

  Rano er tildelt grunnarbeidet ved ny Brannstasjon for Giske kommune på Sætra ved Gjøsundet. 

10.10.2016
  Rano har fått arbeidet på Ålesund Lufthavn med ny gangtunell mellom flyoppstilling og hall.

01.09.2016
  Vi er av Giske Kommune tildelt arbeidet med snulomme og utsiktspunkt på GJUV - Godøy.
  Rano var billegaste på bygging av ny veg for Skodje Kommune.  Arbeidet med den ny Ådalsvegen er godt i gang.

01.08.2016
  Opparbeiding av private hustomter.  3 stk.
  4 nye prosjekt med ReDi mur for private.
  Roald Eiendom AS, Gjøsund.  Oppgradering parkering og uteområde.
  RV658 NY UNDERGANG VED GJØSUNDET.

01.09.2015

  Rano har fått byggeløyve og starter no arbeidet med ny Nørvebane

04.07.2015

  Rano er tildelt arbeidet med uteområde ved Sykkylven Ungdomsskule. Arbeidet starter 3. august.

24.06.2015

  Rano skal utføre grunnarbeidet  for nye Vartdal Skule. Hovudentreprenør er Nordang. Arbeidet starter 3. august

24.06.2015

  Rano er tildelt arbeid med uteområde ved vegtrafikksentralen i Breivika.  Arbeidet er no starta.

24.06.2015

  Rano har starta arbeidet med fortau og busslomme ved Vigra Skule

25.05.2015

  Rano har overlevert Ytterland industriveg til Giske  kommune.  Vi  takker for oppdraget med prosjektering og bygging.

29.04.2015

  Rano er tildelt jobb med utsprenging av eit Industriområde for OTS, Valderøy. Rano ha levert byggesøknad og håper på oppstart ca. 1. desember 2014.

12.10.2014

  Ålesund Lufthavn, Vigra. Rano har fått oppdraget med bygging av ny gangveg, Drenering av område på flyplassen og Tilstelning av eit større grøntområde.

10.10.2014

  Blindheim Industriveg. Rano er i gang med bygging av ny veg.

01.10.2014

  Rano har fått arbeidet med ny Sansehage ved Vigra Omsorgsenter

01.04.2014

IMG_9011.JPG (5136228 bytes) Rano har fått byggeløyve og er starta bygginga av   Ytterland Industrivei, Valderøy.

27.08.2013

  Rano er av Giske Kommune tildelt prosjekteringa av Ytterland Industrivei.

13.06.2013.

Rano har hentet sin nye Cat 329 EL. Denne er klar for nye oppdrag om få dager.

 

28.01.2013

Rano har tatt i bruk sin nye 8 tonner. Valget falt denne gang på Hitachi.

 

 

21.01.2013

  Rano Anlegg AS har inngått avtale med K. Nordang AS om grunnarbeide for ny terminal for Ålesund Havnevesen / Norline på Flatholmen.

07.12.2012

  Rano Anlegg AS  har overlevert til Statens Vegvesen E39 / RV661 Digernesskiftet med ny kollektivknutepunkt.

06.12.2012

  Rano Anlegg leverte det laveste anbudet på Ytterland Industrivei, Valderøy.

19.10.2012

  Avinor Ålesund Lufthavn skal bygge ny elektrosentral. Grunnarbeidet for sentralen samt omlegging av ein del leidningar m.m.

23.08.2012

  Rano Anlegg AS har fått oppdraget med grunnarbeid for boligblokk til Kirkesundet Eiendom AS, Langevåg. Samtidig skal vi og starte på molo i Langevåg for Ålesund Regionens havnevesen.

05.08.2012

E39_Kart_av_kryss.jpg (156340 bytes) Denne veka opnar vi nytt kryss E39 / RV661 på Digernes.

 

 

10.07.2012

Rano har tatt i bruk sitt nye sorteringsverk. Med dette kan vi sortere alle typer masse, fra fin bruddstein til jord og grus. Verket er nå i full drift på veianlegget på Digernes.

 

 21.06.2012