Oppmåling og Kartlegging
Vi starta som ein av dei fyrste bedrifter med GPS i 1999.

I 2002 monterte vi maskinstyring i gravemaskiner. Dei seinare år er dette blitt modernisert.

Vi har eigen basestasjon for utsending av GPS signal.

Bilder Giske Omsorg Bente.jpg (3820094 bytes)

               INGEN HINDRINGER FOR STORE

Vi teiknar opp profilar og reknar ut  masser.

Vårt firma har sentral godkjenning UTF 115.2

Her er det oppmåling med GPS av skog på Solnør Golfbane i 2000.

Maskiner med maskinstyring og GPS.

Dette gjør våre førere mer sjølstendige og mindre avhengig av stikker.

Dei seiere år der dette blitt modernisert med trådløse sensore. Dette i samarbeid med firma Gundersen og  Løken.

 

Arbeid med teikning for "Moaterminalen"