LogoAgentur.JPG (6985 bytes)

Telefon 70 15 21 60      Fax 70 15 21 61     Mobil 952 96 113

mail: post@rano.no       www.rano.no

Bilder fra apparat montert ved Vegsund Barnehage 2008 / 2009

Bilder av leikeapparat levert/montert  Ålesund Kommune 2010.

LEIKEAPPARAT

Import, sal og eventuell montering. Leikeapparata er oppbygde av godkjende modular slik at endringar lett kan tilpassast kundens behov.  Kontakt oss for pris og andre opplysningar. (Norsk pris tilnærma lik Dansk pris)

Her ser du nokre av dei leikeapparata vi leverer.

FOR FLEIRE LEIKEAPPARAT OG DETALJAR OM LEIKEAPPARAT:   KLIKK HER

 

83_90aa1b28fae6d8a4[1].jpg (146498 bytes)  

 

13_20165e9579e1349edd4a0545a316cd40[1].jpg (93022 bytes)

495_9d444151358a0df5[1].jpg (277709 bytes)
384_a04855ae7c2e564c[1].jpg (172118 bytes) 75_652ef575cf9ba4f20178b7b842f14f8c[1].jpg (172841 bytes)